Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode drevonastroj.sk

Všetky nasledujúce ustanovenia definujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom sa opierajú o príslušné ustanovenia Obchodného alebo Občianského zákonníka.

Údaje spoločnosti
RAWOOD, s.r.o.
Antona Prídavka 4848/20
080 01 Prešov

IČO : 46610855
IČ DPH: SK2023480701 (platiteľ DPH)

Prevádzka: Františkanské námestie č.6, Prešov

Pracovná doba internetového obchodu
Pondelok – piatok: 8:00 – 16:00 hod

Predávajúci zodpovedá za:

 • Dodanie druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a pri dohodnutých platobných podmienkach
 • Dodanie tovaru vyhovujúceho platným prepisom na území SR
 • Správne zabalenie tovaru, aby sa predišlo poškodeniu tovaru pocas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Poškodenie zásielky zavinené kuriérom
 • Oneskorené dodanie zásielky zavinené kuriérom
 • Prípadné nedodanie tovaru nezavineného predávajúcim (obmedzenie distribucných práv alebo iné nepredvídatelné prekážky)

Kupujúci je povinný:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nám to neodkladne oznámiť
 • Zaplatiť za tovar cenu vo výške aká bola dohodnutá pri objednávke tovaru (vrátane prepravného)

Cena tovaru

Ceny za tovar sú na našej stránke uvedené s DPH a sú platné v čase dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Spôsob objednávania

Objednávku je možné urobiť priamo na našej stránke, poprípade na e-mailovej adrese e.drevonastroj@gmail.com. Po zaslaní objednávky, Vám obratom pošleme potvrdenie o jej prijatí.

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • Kontaktnú osobu kupujúceho s adresou a telefónnym číslom
 • V prípade objednávky na firmu je potrebné uviest IČO, DIČ, ak je kupujúci platca DPH tak IČ DPH, telefonický kontakt
 • Spôsob dodania a adresu doručenia
 • Spôsob platby

Termín a spôsob dodania

Dodacia lehota závisí od druhu a množstva tovaru v zásade do 7 pracovných dní. V prípade omeškania vinou predávajúceho bude kupujúci kontaktovaný na telefónnom čísle ktoré bolo uvedené pri objednaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie spôsobené vinou dopravcu ,alebo nesprávnym vyplnením kontaktných údajov pri objednaní tovaru. Tovar zasielame poštou, kuriérom, alebo vlastným rozvozom podľa druhu tovaru a Vami zvolenej možnosti pri objednávke. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, dodací list a záručný list, ak si tento zásielka vyžaduje.

Poštovné

 • Pri objednávke do 2000 € s DPH pri platbe prevodným príkazom Vám účtujeme 6 € za jednu zásielku na území SR
 • Pri objednávke do 2000€ s doručením na dobierku je účtované +1,50€ k vopred uvedeným poštovným nákladom
 • Pri objednávke nad 2000 € hradí zásielku predávajúci
 • Rozvoz zásielok našim rozvozom pri cene tovaru nad 500 € v okruhu 10 km neúčtujeme žiadne poplatky.(pokial tovar nie je v zlavnenej cene)
 • Rozvoz zásielok našim autom nad 50 km riešime individuálne
 • Pri objednávke do zahraničia vypočítavame poštovné individuálne

Záručná doba

Pokiaľ nie je uvedené inak, na predávaný tovar sa vzťahuje dvojročná záručná doba podľa občianského zákonníka a jeden rok podľa obchodného zákonníka. Na uplatnenie záruky je potrebný priložený doklad o kúpe, prípadne záručný list, ak si ho povaha tovaru vyžaduje. Záruku si je možné uplatniť u predávajúceho, kde sa dohodnú dalšie podrobnosti.

Pri používaní a údržbe tovaru je potrebné riadit sa návodom na použitie a údržbu!

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátit tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Preberanú zásielku si dôkladne skontrolujte, či nevykazuje známky vonkajšieho poškodenia, ktoré mohli vzniknút zavinením prepravcu. V prípade poškodenia zásielky, túto nepreberajte, ale ihneď nás informujte telefonicky alebo e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácie

Reklamovat je možné len tovar zakúpený priamo u predajcu

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázatelné výrobné chyby ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania počas prvých 12 alebo 24 mesiacov.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • Chyby spôsobené užívatelom počas bežného používania tovaru
 • Chyby spôsobené neodbornou manipuláciou
 • Chyby spôsobné nevhodným používaním

Postup pri reklamácii

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácia kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovat telefonicky alebo e-mailom. Oprávnená reklamácia bude vybavená co najskôr, najneskôr však do 30 kalendárnych dní. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar vrátený kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady. Opravený, alebo vymenený tovar bude zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava nie je možná, predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny reklamovaného tovaru.

Pozáručné reklamácie vybavujeme za odplatu, kde kupujúci bude informovaný o predpokladanej cene opravy a všetkých nákladov opravou vzniknutých.

Záverecné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú prepocítané konverzným kurzom 1 € = 30.1260 Sk

Upozornenie : Farebnosť obrázkov ktoré vidíte na svojej obrazovke sa môže líšit od skutocnej farby tovaru.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop